Dáta v pips pre GBP/USD Fixed Trade Fixed Trade Fixed Risk Fixed Risk Lead Risk Lead Risk Lead Risk Lead Risk
Mini LOT LOT Mini LOT LOT Mini LOT LOT LOT LOT
Fixna velkost investicie  [USD] 10 000 100 000            
Minimalna velkost investicie  [%]     1,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maximalna velkost investicie  [%]         2,0% 4,0% 4,5% 6,0%
Pocet obchodov na nabeh Kelly  [1]         60 40 60 70
Pouzite % z Kelly  [%]         8,0% 15,0% 15,0% 23,0%
Vplyv poctu strat v DD  [%]         95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
Maximalna velkost obchodu  [USD] 100 000 1 000 000 100 000 5 000 000 100 000 1 000 000 5 000 000 10 000 000
Minimalna velkost obchodu  [USD] 10 000 100 000 10 000 100 000 10 000 100 000 100 000 100 000
Zisk%  [%] 29,5% 59,0% 120,3% 744,2% 417,5% 778,0% 2933,4% 6313,0%
MaxDD%  [%] 7,01% 13,51% 19,55% 48,54% 7,34% 13,51% 13,51% 13,69%
Zisk%/MaxDD%  [1] 4,21 4,37 6,15 15,33 56,90 57,60 217,18 461,24
Pociatocny stav uctu  [USD] 5 000 25 000 5 000 25 000 5 000 25 000 25 000 25 000
Porovnanie je vykonané na rovnakých dátach. Fixed Trade je síce pri únosnom MaxDD%, ale Zisk% je nie veľmi vysoký. Fixed Risk je pri Mini LOTe
ešte s únosným MaxDD%, ale pri obchodovaní s celým LOTom aj pri Fixed Risk rovné iba  3% dosahuje príliš veľkú hodnotu MaxDD%=48%.
Lead Risk pri Mini LOTe vykazuje MaxDD% iba 7,3% pri zisku 417%. Pri celom LOTe nedosahuje MaxDD% 14% a Zisk% od 778% po 6313%.
Vyznačené stĺpce sa líšia hlavne maximálnou hodnotou obchodu v USD. Posledný stĺpec má stále únosnú hodnotu MaxDD%=13,7% , ale
maximálna hodnota obchodu 10 000 000 USD je značne vysoká. Odmenou je (teoretický) zisk 6313%.
Poznámka : Celá simulácia je vedená v USD (nie v GBP)
Dáta v pips sú z obchodného systému s veľmi dobrým stanovením PT (EF%=53%) pri nižšej úspešnosti Entry Point (W%=33%).
Priemerná hodnota profitových obchodov RRR=1:2,88 je veľmi pekná.
Výborný systém, ktorý potrebuje pri obchodovaní ustrážiť DD.