Slaby OS
FT FR FR FR LR
A B C D E
50 000        
  2,35% 3,00% 4,00% 0,00%
        6,0%
        50
        5
        50,0%
        70,0%
        23
1 1 1 1 0,3
100 100 100 100 100
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Zisk% 50% 26% 32% 28% 94%
DD% 24,60% 16,44% 21,87% 28,47% 16,90%
RDDr 2,04 1,55 1,48 1,00 5,59
LR% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,0%
1 1 1 1 1
10 10 10 10 10
Slaby OS s hodnotenim K%=4,7%
Fixed Trade uz pri konstantnom Trade=50 000 USD spravil DD%=24,6 a profit 50%
Vsetky pokusy o Fixed Risk neprekrocili 32% zisku. Pritom FR=4% vyprodukoval uz DD=28,5%
Lead Risk spravil profit 94% pri DD%<17%
Poznamka : Grafy v Exceli su nastavene na 500 obchodov, preto je 135 obchodov vlavo